‘ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา’ ร่วมกับ ‘สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย’ และ ‘สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ’ (สสส.) มีความยินดีที่จะประกาศผลการประกวดเรื่องสั้น ภายใต้แนวคิด ‘เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์’

จากผู้ที่ส่งผลงานเรื่องสั้นเข้าประกวด จำนวนรวมทั้งสิ้น 283 เรื่องนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรื่องสั้นเข้าสู่รอบต่างๆ กระทั่งถึงรอบตัดสิน โดยผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนี้ มีจำนวน 10 เรื่อง ได้แก่

 1. เรื่อง คำสารภาพของสุนันท์ เขียนโดย ภานุชนาถ สังข์ฆะ
 2. เรื่อง คืนเปลี่ยนชีวิต เขียนโดย จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
 3. เรื่อง ในอีกสิบปีต่อมา เขียนโดย สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
 4. เรื่อง พลอยสีน้ำผึ้ง เขียนโดย ไอดิน
 5. เรื่อง แมงมุมในอำพัน เขียนโดย เสฏฐวุฒิ อุดาการ
 6. เรื่อง ไม่เป็นไร เขียนโดย ฐิติคมน์ ญาณสมบัติ
 7. เรื่อง ริมฝั่งทะเลเมรัย เขียนโดย เงาจันทร์
 8. เรื่อง สายน้ำที่ไหลย้อนคืน เขียนโดย ชุติเดช จิณณรังษี
 9. เรื่อง สุขเราเรื้อรัง เขียนโดย ศิริ มะลิแย้ม
 10. เรื่อง เหล้าย้อมใจ เขียนโดย อำนาจ เรืองฤทธิ์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 35,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัลๆ ละ 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล ใบประกาศฯ พร้อมเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

เรื่องสั้นของผู้ชนะรางวัลทั้งหมด จะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มเพื่อเผยแพร่ โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

ไปร่วม ‘ลุ้น’ ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 8 และพิธีมอบรางวัลการประกวดเรื่องสั้นอย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม