ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ “พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม”

ตามที่ แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามใน “โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ในภาคใต้ 2559 (Size estimation of substance user population in southern Thailand 2016)” จำนวน 8 ตำแหน่ง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

ทีมที่ 1 พื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง

 1. นายนพฤทธิ์ มู่สา
 2. นางสาวสิวลักษณ์ ศรีกระจ่าง
 3. นายมุสลิม เทศอาเส็น
 4. นางสาวกรรณิการ์ กาฬรัตน์

สำรอง

 1. นางสาวนครียา อาลีดีมัน
 2. นายณัฐวุฒิ แซ่ตั้ง

ทีมที่ 2  พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพร

 1. นางสาวสุริพร เพ็ชรคงทอง
 2. นายสรายุทธ กาญจนสดุ้ง
 3. นางสาวนาตาชา หมัดสา
 4. นายอับดุลหน้าเสด สุระเจียร

สำรอง

 1. นายโซฟาน เย็ง
 2. นางสาวซูฮัยนี นาแว

ขอให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ปฏิบัติดังนี้ 

1. รายงานตัว
ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์โทรศัพท์แจ้งเพื่อยืนยันสิทธิ์การทำงานภายใน วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ที่เบอร์ติดต่อ 089-7333219 คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์ / คุณวาริศา ชูแก้ว ถ้าไม่โทรศัพท์ยืนยันภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

2. อบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น – 16.00 น. ณ ห้อง Class room 2 ชั้น 6 หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

3. เริ่มปฏิบัติงาน   15 มีนาคม 2559

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์/คุณวาริศา ชูแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 089-7333219 ในวันและเวลาราชการ
E-mail address: taksaya.san@gmail.com