สามารถติดตามรายละเอียดของบทคัดย่อที่นำไปเสนอในงาน KBS 2017 ได้ที่ https://goo.gl/CU3Smi