ด้วยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูทนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที 10 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 600 คน

บัดนี้จึงขอประกาศผล ผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จำกัด
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561