📢 ประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียนบทความสื่อสารเชิงนโยบายและสังคม”
8-9 กรกฎาคม 2562
โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร

สนใจสมัครได้ที่
📧 : ja_chalala@hotmail.com
☎️ : 083-5775533

📌 รับจำนวนจำกัด