แผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สาขาย่อย
ตั้งอยู่ที่ เรือนเตยหอม หลังอาคารคลังพัสดุ
(ถนนสาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Mobile

083-577-5533
085-357-7170

E-mail

center.cas05@gmail.com

แผนที่

new CAS map