ผลการสำรวจเบื้องต้น เรื่องเหตุการณ์ความรุนเรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

ผลการสำรวจเบื้องต้น เรื่องเหตุการณ์ความรุนเรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ได้ทำแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บ Survey Monkey โดยในช่วงวันที่ 17 เม.ย. 62 ถึง 28 เม.ย. 62 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจตอบแบบสอบถามผ่า...

เปรียบเทียบสถานะสารเสพติด (กัญชา) ที่ต่างกันสุดขั้วในเนเธอแลนด์และสิงคโปร์……. แล้วไทยควรเลือกทางไหน?

หากเราแบ่งประเทศในโลกนี้ตามระดับการพัฒนา ซึ่งจะใช้ตัวชี้วัดสำคัญ 4 อย่าง คือ รายได้ต่อหัวประชากร อายุขัยเฉลี่ยประชากร คุณภาพการศึกษา และ สัดส่วนคนยากจนในประเทศ แต่ถ้าเราแบ่งประเทศต่าง ๆ ในโลกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประเทศด้อยพัฒนา ประเทศกำลังพั...

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเชิงนโยบายและสังคม

📢 ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความสื่อสารเชิงนโยบายและสังคม” 8-9 กรกฎาคม 2562 โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร สนใจสมัครได้ที่ 📧 : ja_chalala@hotmail.com ☎️ : 083-5775533 📌 รับจำนวนจำกัด...

ถ้าไม่ขีดเส้นให้ชัด ก็จะถูกรุกล้ำมาเรื่อย ๆ

ก่อนสงกรานต์ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอันหนึ่งจากองค์กรแนวร่วมรณรงค์ให้สังคมปลอดภัยจากภัยแอลกอฮอล์ และ ประชาชนกลุ่มหนึ่ง ให้รัฐบาลพิจารณาออกคำสั่งห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ใหญ่ ช่วงเวลาของก...

บทเรียนจากอเมริกา ว่าด้วยกัญชาถูกกฎหมาย

บทเรียนจากอเมริกาว่าด้วยกัญชาถูกกฎหมาย ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ช่วงก่อนเลือกตั้งที่ผ่านมา มีกระแสเรื่องกัญชาพอสมควร อันเนื่องมาจากการประกาศ พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับ (ฉบับที่...

เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ คนดื่มไม่เมา แต่สังคมมึน

เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ คนดื่มไม่เมา แต่สังคมมึน ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดตัวเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ 0.0% ของ Heineken (บริษัทเบียร์ข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลกเจ้าหนึ่ง) โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ดูเผิน...

แอลกอฮอล์ อุปสรรคของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 3

แอลกอฮอล์ อุปสรรคของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 3 ตอนที่แล้วได้เขียนถึงผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อมิติด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 3 ของ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนนี้จะเป็นผลของแอลกอฮอล์ต่อเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าหมาย...

ALCOHOL & SDG ตอนที่ 3

ALCOHOL & SDG ตอนที่ 3 เนื่องจากใกล้วันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2562 บทความในชุด “แอลกอฮอล์: อุปสรรคต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในตอนนี้จะขอข้ามมาพูดถึงเป้าหมายที่ 5 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนก่อน เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเที...

หนุ่มเมาชนโกดังเฟอร์นิเจอร์วอด 80 ล้าน – โจ๋เมาบุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

หนุ่มเมาชนโกดังเฟอร์นิเจอร์วอด 80 ล้าน – โจ๋เมาบุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ #ภัยเหล้ามือสอง ถึงเวลาสังคมไทยทบทวนภัยจากเหล้ามือสอง สองข่าวที่เรียกความสนใจจากคนในสังคมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คือ ข่าวหนุ่มหาดใหญ่ เมาแล้วขับ รถพุ่งชนโกดังเฟอร์น...

ทำไมต้องห้ามขายแอลกอฮอล์ในวันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน

ทำไมต้องห้ามขายแอลกอฮอล์ในวันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน ยิ่งใกล้สงกรานต์มากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะมีประเด็นสองสามอย่างที่ผู้คนจะคิดถึงกันมาก หนึ่งคือเทศกาลเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งของประเทศ สองคือวันหยุดยาวที่จะได้พักผ่อน กลับภูมิลำเนา หรือ ท...

แอลกอฮอล์อุปสรรคของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตอนที่ 2)

แอลกอฮอล์อุปสรรคของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตอนที่ 2) บทความในตอนที่แล้ว เราพูดถึงที่มาและความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้เขียนถึงอุปสรรคของการไปถึงเป้าหมายที่เกิดจากแอลกอฮอล์สำหรับ 2 เป้าหมายแรก คือ ไร้ความยากจน และ ปราศจาก...

แอลกอฮอล์ อุปสรรค ของ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal)

แอลกอฮอล์ อุปสรรค ของ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ก่อนจะเขียนเรื่องแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในบทความชุดนี้ จะขอเกริ่นก่อนว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal ซึ่งถูกกล่า...

ประกาศผลจัดซื้อ จัดจ้าง บริษัทรับจัดงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ

ด้วยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ภายใต้หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมและการจัดบูทนิทรรศการ ในการประ...

TOR โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งรัดการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560

ด้วย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส. ในฐานะเป็นสำนักเชิงรุกสนับสนุนทุนให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการเร่งรัดการปฏิบั...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลิตของที่ระลึก โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

ด้วยแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะผลิตของที่ระลึก (ร่ม 2) ตอนสำหรับครัวเรือน โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ดังนี้ รายการเอกสารแนบ (คลิ...

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน/ร่วมประชุมวิชาการ KBS 2017

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอุ...

โครงการพัฒนานักวิจัยในประเด็น ภัยเหล้ามือสอง

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอุ...

รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการสื่อสาร

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านอุ...

ประกาศการสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์

ศวส.เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมายของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเป้าหมายเชิงกลไกของนโยบาย 4 ประการคือ 1) ควบคุมและลดปริมาณก...

ประกาศทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการ

ศวส.เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมายของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเป้าหมายเชิงกลไกของนโยบาย 4 ประการคือ 1) ควบคุมและลดปริมาณก...

เอกสารสำคัญ โครงการประชุมวิชาการ สุราระดับชาติ ครั้งที่ 9

ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th National Alcohol Conference) หัวข้อหลัก “สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยสุรา” วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 สถานที่ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร หลักการและเหต...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ “พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ “พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม” ตามที่ แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสมัครพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามใน “โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี...

รับสมัครพนักงานเก็บขอมูลภาคสนาม โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคใต้ 2559

โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคใต้ 2559 (Size estimation of substance user population in southern Thailand 2016) ภายใต้การดำเนินงานของแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหา...

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2559

ตามที่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2559 บัดนี้การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น จำนวน 58 โครงการ ดังนี้ ทั้...

ประกาศผลการประกวดเรื่องสั้น ภายใต้แนวคิด ‘เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์’

‘ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา’ ร่วมกับ ‘สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย’ และ ‘สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ’ (สสส.) มีความยินดีที่จะประกาศผลการประกวดเรื่องสั้น ภายใต้แนวคิด ‘เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์’ จากผู้ที่ส่งผลงานเรื่องสั้นเข้าประกวด จำ...

ประกาศรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไ...

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ศูนย์วิจัยปัญหาสุราประจำปี พ.ศ. 2559

1. ประเด็นและขอบเขตงานวิจัย ในช่วงปี 2558 ถึง 2561 ศวส.มุ่งเน้นประเด็นวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อเป้าหมายหลักในการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และลดความชุกของการดื่มสุราในประเทศไทย กลุ่มประชากรเป้าหมายหลักในระยะนี้จึงเน้นที่กลุ่มเยาวชน (แต่ไม่ได...

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประกาศ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้วยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหากา...