ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป สมัครสมาชิก
 
ผู้สนับสนุน


ข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจทั่วโลก

ปริมาณการบริโภคสุราในคนไทยปี พ.ศ. 2548

วันที่ : 0000-00-00 / อ่าน : 813

ปริมาณการบริโภคสุราในคนไทยปี พ.ศ. 2548

 

 

 

 

 

ปี 2547 มีปริมาณการจำหน่ายรวม 764.0 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 0.7 เนื่องจากการดำเนินมาตรการต่างๆ ของทางการ เช่น รณรงค์งดเหล้าที่ดำเนินการตลอดปี การปิดสถานบันเทิงเร็วขึ้น และกรณีภาคใต้ประสบธรณีพิบัติจึงงดงานรื่นเริงในช่วงปลายปี การบริโภคจึงเพิ่มขึ้นไม่มาก ทางด้านการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 40.5 โดยมีตลาดหลัก คือ กัมพูชาและเมียนมาร์ ปริมาณการผลิตขยายตัวร้อยละ 13.9 หรือมีปริมาณรวม 644.9 ล้านลิตร

ปี 2548 ในช่วงครึ่งปีแรก มีปริมาณการจำหน่ายรวม 392.0 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29 และส่งออกได้ 1.4 ล้านลิตรเท่ากับปีก่อน ตลอดปี 2548 คาดว่ายอดจำหน่ายสุราจะมีปริมาณ 780 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และส่งออกได้ 4.4ล้านลิตร สำหรับปริมาณการผลิตตลอดปี 2548 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 

 

ปัจจัยสนับสนุน 

คนไทยให้ความสำคัญกับการจัดงานสังสรรค์รื่นเริง การจัดเทศกาลต่างๆ ตลอดปี ประกอบกับการขยายตัวของครัวเรือน ทำให้แนวโน้มการดื่มสุราของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 24.8 ลิตรต่อคนต่อปีในปี 2534 เป็น 41.6 ลิตรต่อคนต่อปีในปี 2544 สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก และอันดับ 1 ในอาเซียน

  • การแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2549 จะทำให้ตลาดสุราคึกคักขึ้น
  • โครงการเมกกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาล ที่เริ่มดำเนินการในปี 2549 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ จะส่งผลให้ตลาดสุราดีขึ้น

 

ปัจจัยเสี่ยง

  • มาตรการจัดระเบียบสังคม และโครงการรณรงค์งดเหล้าในวันสำคัญต่างๆ มีผลให้ยอดขายชะลอตัวลง
  • ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง และคาดว่าจะกระทบกับการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง
  • ต้นปี 2548 รัฐบาลได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในโรงภาพยนตร์ และทางป้ายโฆษณา พ.ศ.2547 มาบังคับใช้อย่างจริงจัง รวมถึงการทำกิจกรรมการตลาดโดยไม่ผ่านสื่อโฆษณา ทำให้การประกอบกิจกรรมการตลาดยากขึ้น

 

 

ความเห็นของผู้สรุป 

                แนวโน้มปริมาณการดื่มสุราของคนไทย ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากทั้งการตลาดและความต้องการดื่มของประชาชนในเทศกาลต่างๆ การรณรงค์งดเหล้าในวันสำคัญที่มีการรณรงค์กัน ได้มีผลให้เกิดการชะลอตัวลงของการบริภา ควรที่หลายฝ่ายจะได้ร่วมมือในการรณรงค์ต่อไป

 

Keywords: แนวโน้มการดื่มสุรา, การรณรงค์งดเหล้า, ปริมาณการผลิตสุรา, ปริมาณการดื่มสุรา

แหล่งของข้อมูล: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Analyst : นางพัชรินทร์ รัตนพงศ์ภิญโญ