เหล้าเบียร์

อนุบัญญัติที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พ.ร.บ คุมเหล้าครบสิบปีได้ผลดี คนไทยไม่ซื้อไม่ดื่มในเวลาหรือสถานที่ผิดกฎหมาย [2018-02-02]

บทความ ทัศนคติและแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ในสังคมไทย [2018-01-30]

บทความ ความรุนแรงที่สืบเนื่องจากการดื่มสุรา: วิเคราะห์ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างปี 2549-2558 [2017-09-11]

Fact sheet “ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา” [2017-08-30]

เอาผิดคนโพสต์เหล้าเบียร์ [2017-08-28]

โครงการวิจัย เรื่อง ผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อความสามารถการทรงตัวในเชิงเปรียบเทียบกับผลกระทบจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ

บทความ การมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน [2017-08-07]

ข้อแนะนำสำหรับบุคคลที่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [2017-07-13]

การโฆษณาแอลกอฮอล์ในโลกออนไลน์ สื่อกระแสหลักของคนรุ่นใหม่ [2017-06-09]

ข้อค้นพบใหม่ หลังปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ในการป้องกันและลดการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน [2017-06-07]

นโยบายท้องถิ่น การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบรรทัดฐานสังคม กับการลดปัญหาเยาวชนนักดื่มในรัฐแคลิฟอเนีย

การตลาดเพื่อสังคมสามารถเปลี่ยนการรับรู้บรรทัดฐานสังคมต่อการดื่มสุราของวัยรุ่นได้ [2017-03-13]

สถานการณ์ของนโยบายแอลกอฮอล์ [2016-09-08]

ทำไมต้องควบคุมการโฆษณาและการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์

เหล้า/เบียร์ “ดื่มพอประมาณ ไม่อันตราย” จริงหรือ ?

แอลกอฮอล์ กับปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม

แอลกอฮอล์ อาชญากรรม และ การปฏิรูปตารวจ(ไทย)

การโฆษณาแอลกอฮอล์ คือ การทำร้ายเยาวชน

“เศร้า กินเหล้า ฆ่าตัวตาย” วงจรนรกในวัยรุ่น

เลิกเหล้ากับพระเจ้าใหญ่ : ถ้าไม่แน่จริง อย่าไปบนบานศาลกล่าว