ข้อมูลนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (cross-sectional study) เพื่อหาปัจจัยการดื่มแอลกอฮอล์ของชายคู่รักกับเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายผู้หญิง ซึ่งถูกส่งมารักษาที่แผนกฉุกเฉินของ Dallas Regional Campus, University of Texas School of Public Health ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ bivariate and logistic regression analyses ผลการศึกษา พบว่า มีหญิงที่ถูกคนรักทำร้ายเข้าร่วมโครงการวิจัย 182 ราย หญิงเหล่านี้ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากขึ้น คือ ดื่มแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 5 แก้วมาตรฐานต่อสัปดาห์ เข้าขั้นดื่มแบบอันตรายและติดแอลกอฮอล์ มีการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย ลักษณะเหล่านี้สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการถูกทำร้ายโดยชายคู่รักซึ่งดื่มแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 5 แก้วมาตรฐานเช่นกัน ชายคู่รักมักจะเมาขณะทำร้ายผู้หญิงซึ่งกำลังเมาหรือไม่ก็ได้ บางครั้งผู้หญิงก็ทำร้ายชายคนรักขณะที่ต่างเมาทั้งคู่ ปัจจัยเสี่ยงสำหรับหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายจากชายคู่รัก คือ ปริมาณการดื่ม 5 แก้วต่อสัปดาห์ (adjusted odds ratio [adj. OR] = 1.31 for every five drinks) และใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย (adj. OR = 4.3) กล่าวคือ ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากขึ้นเป็น 1.4 เท่าต่อการดื่มทุก 5 แก้วต่อสัปดาห์

สรุปว่า พฤติกรรมการทำร้ายร่างกายของทั้งคู่เกิดจากผลของแอลกอฮอล์เป็นสำคัญ

 

Keyword: violence, woman, risk

ที่มา: Lipsky SCaetano RField CALarkin GL. Is there a relationship between victim and partner alcohol use during an intimate partner violence event? Findings from an urban emergency department study of abused women. J Stud Alcohol 2005;66:407-12.

Linkhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16047531&query_hl=40&itool=pubmed_docsum