สื่อเผยแพร่

การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: การพัฒนาไฟล์ต้นแบบในการประเมิน

รายงานวิจัยมีการแก้ไขปรับปรุง ณ วันที่ 15 เมษายน 2559 มีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้...

ข่าวสาร ศวส.

บทเรียนจากอเมริกา ว่าด้วยกัญชาถูกกฎหมาย

บทเรียนจากอเมริกาว่าด้วยกัญชาถูกกฎหมาย ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ช่วงก่อนเลือกตั้งที่ผ่านมา มีกระแสเรื่องกัญชาพอสมควร อันเนื่องมาจากการประกาศ พรบ.ยาเสพติดให้โทษฉบับ (ฉบับที่...

เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ คนดื่มไม่เมา แต่สังคมมึน

เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ คนดื่มไม่เมา แต่สังคมมึน ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดตัวเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ 0.0% ของ Heineken (บริษัทเบียร์ข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลกเจ้าหนึ่ง) โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ดูเผิน...

นักวิจัยชี้ชัด “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำ” กระตุ้นนักดื่มเยาวชนและผู้หญิง จูงใจให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่

นักวิจัยชี้ชัด “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำ” กระตุ้นนักดื่มเยาวชนและผู้หญิง จูงใจให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่แ...

แอลกอฮอล์ อุปสรรคของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 3

แอลกอฮอล์ อุปสรรคของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 3 ตอนที่แล้วได้เขียนถึงผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อมิติด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 3 ของ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนนี้จะเป็นผลของแอลกอฮอล์ต่อเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าหมาย...