สื่อเผยแพร่

การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: การพัฒนาไฟล์ต้นแบบในการประเมิน

รายงานวิจัยมีการแก้ไขปรับปรุง ณ วันที่ 15 เมษายน 2559 มีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้...

ข่าวสาร ศวส.

ผลการสำรวจเบื้องต้น เรื่องเหตุการณ์ความรุนเรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

ผลการสำรวจเบื้องต้น เรื่องเหตุการณ์ความรุนเรงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ได้ทำแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บ Survey Monkey โดยในช่วงวันที่ 17 เม.ย. 62 ถึง 28 เม.ย. 62 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจตอบแบบสอบถามผ่า...

เปรียบเทียบสถานะสารเสพติด (กัญชา) ที่ต่างกันสุดขั้วในเนเธอแลนด์และสิงคโปร์……. แล้วไทยควรเลือกทางไหน?

หากเราแบ่งประเทศในโลกนี้ตามระดับการพัฒนา ซึ่งจะใช้ตัวชี้วัดสำคัญ 4 อย่าง คือ รายได้ต่อหัวประชากร อายุขัยเฉลี่ยประชากร คุณภาพการศึกษา และ สัดส่วนคนยากจนในประเทศ แต่ถ้าเราแบ่งประเทศต่าง ๆ ในโลกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประเทศด้อยพัฒนา ประเทศกำลังพั...

ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเชิงนโยบายและสังคม

📢 ประชาสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความสื่อสารเชิงนโยบายและสังคม” 8-9 กรกฎาคม 2562 โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร สนใจสมัครได้ที่ 📧 : ja_chalala@hotmail.com ☎️ : 083-5775533 📌 รับจำนวนจำกัด...

ถ้าไม่ขีดเส้นให้ชัด ก็จะถูกรุกล้ำมาเรื่อย ๆ

ก่อนสงกรานต์ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอันหนึ่งจากองค์กรแนวร่วมรณรงค์ให้สังคมปลอดภัยจากภัยแอลกอฮอล์ และ ประชาชนกลุ่มหนึ่ง ให้รัฐบาลพิจารณาออกคำสั่งห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเป็นวันสงกรานต์ใหญ่ ช่วงเวลาของก...