สรุปผลการศึกษาเบื้องต้นของชุดโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินและกำกับติดตามผลกระทบต่อสังคมและสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายกัญชาในประเทศไทย ศึกษาสถานการณ์ด้านอุปสงค์ อุปทาน ผลกระทบและมาตรการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ภายในระยะเวลาสองปีหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แต่ละด้านเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาหรือข้อมูลสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วง 1-2 ปีแรกหลังการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์
 
 
พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ
นโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิผลในการลดปัญหาจากการบริโภคจะส่งผลโดยตรงต่อการจัดระเบียบราคา การกระจายสินค้าและการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อลดการเข้าถึงของประชากร และลดปัจจัยหรือแรงกระตุ้นที่ทำให้คนดื่ม โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างเด็ก เยาวชน และผู้ติดสุรา ดังนั้น ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหลักที่ต้องปรับตัวและปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ว่าธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องหาทางลดทอนความเข้มแข็งของกฎหมาย ตลอดการขัดขวางหรือชะลอการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการบริโภคของผู้บริโภค
 
 

พฤษภาคม 2567
อ่านต่อ

สื่อเผยแพร่

ดูสื่อทั้งหมด

สื่อเผยแพร่

         

   

   

ดูสื่อทั้งหมด

   

             

ข่าว ศวส.

ข่าว ศวส.

ดูข่าวทั้งหมด
ดูข่าวทั้งหมด

เครือข่าย ศวส.

เครือข่าย ศวส.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors