การประชุมวิชาการนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลกครั้งที่ 7 ที่เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เสร็จสิ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นหลักคือ “ลงทุนกับประชาชนก่อนหวังผลกำไร: สร้างแรงผลักดันสู่กรอบอนุสัญญาควบคุมแอลกอฮอล์ระดับโลก” (Investing in people before profits: building momentum towards the Framework Convention on Alcohol Control)

ผู้เข้าร่วมการประชุมนี้ประกอบด้วย ผู้กำหนดนโยบายแอลกอฮอล์ นักวิจัย นักผลักดันนโยบาย และกลุ่มประชาสังคม งานนี้เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกมุมโลกมารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในประเด็นของความพยายามระดับโลกเพื่อลดปัญหาจากการดื่มสุราในช่วงของการสรุปปิดประชุม Professor David Jernigan ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ดังนี้

___
แถลงการณ์จากผู้เข้าร่วมประชุม (Conference Declaration)

พวกเราผู้เข้าร่วมประชุม 521 คนจาก 55 ประเทศ มารวมตัวกันในงานประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลกครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ขอประกาศว่า

• เราตระหนักว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวการสำคัญที่สร้างภาระจากการป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั่วโลก และเป็นอุปสรรคอันสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอันยั่งยืน
• เราเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศของเราให้ตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของอุตสาหกรรมสุราที่มีต่อการกำหนดนโยบายแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพ และขอให้รัฐบาลสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกันอุตสาหกรรมสุราออกจากกระบวนการพัฒนานโยบาย
• เราขอเรียกร้องประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกให้ชี้นำผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ให้
1) ศึกษาความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการมีเครื่องมือที่มีผลทางกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการตอบสนองทางสาธารณสุขต่อการดื่มสุรา และปัญหาที่เกี่ยวข้อง ผ่านการปรึกษาหารือกับรัฐบาลและองค์กรประชาสังคมของประเทศต่าง ๆ
2) รายงานผลการศึกษาและการดำเนินงานดังกล่าวต่อสมัชชาสุขภาพโลก ผ่านที่ประชุมกรรมการบริหารขององค์การอนามัยโลก

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors