ข่าวสาร ศวส., ข่าวเก่า

1 ทศวรรษ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “1 ทศวรรษพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551” เพื่อดูแลประชาชนและเยาวชนให้รู้เท่าทันพิษภัยและลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยมี ศ.คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน   ซึ่งสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโถงอาคาร สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

ทั้งนี้ สคอ. ได้ร่วมจัดบูธให้ความรู้กิจกรรม นำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาร่วมสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยนำ “แว่นเสมือนเมา” มาทดสอบสมรรถภาพความพร้อม  ให้ทดลองใส่ เพื่อชี้ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ อันตรายจากการดื่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

ที่มา: แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors