ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

Center for Alcohol Studies (CAS)

ตั้งอยู่ที่ สาขาวิชาระบาดวิทยา อาคารบริหาร ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ภายใต้การสนับสนุนจาก

สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมีผู้รับผิดชอบแผนงาน

ศ. ดร. พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ 074-451-165 หรือ 083-577-5533

 

นักวิชาการ

                                                ดร.ดาริกา ใสงาม (ลาศึกษาต่อ)

                                                Email: sdarika_t@hotmail.com

 

คณะทำงาน

คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์

Email: taksaya.san@gmail.com

คุณวาริศา ชูแก้ว

Email: warisa.c@psu.ac.th

คุณชฎาบุญ เจียรธนกฤติ

Email: ja_chalala@hotmail.com

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถกรอกฟอร์มข้างล่างนี้เพื่อติดต่อเรา

Error: Contact form not found.

Google Maps API KEY is missing
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors