เกี่ยวกับ ศวส.

ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

Center for Alcohol Studies (CAS)

ตั้งอยู่ที่ สาขาวิชาระบาดวิทยา อาคารบริหาร ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ภายใต้การสนับสนุนจาก

สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมีผู้รับผิดชอบแผนงาน

ศ. ดร. พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ 074-451-165 หรือ 083-577-5533

 

นักวิชาการ

                                                ดร.ดาริกา ใสงาม (ลาศึกษาต่อ)

                                                Email: sdarika_t@hotmail.com

 

คณะทำงาน

คุณทักษญา สรรเพ็ชญ์

Email: taksaya.san@gmail.com

คุณวาริศา ชูแก้ว

Email: warisa.c@psu.ac.th

คุณชฎาบุญ เจียรธนกฤติ

Email: ja_chalala@hotmail.com

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถกรอกฟอร์มข้างล่างนี้เพื่อติดต่อเรา

  นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  Youtube
  ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
  Vimeo
  ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
  Google Maps
  ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
  Spotify
  ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
  Sound Cloud
  ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

  Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors