สื่อเผยแพร่, เอกสารประกอบการประชุม

การสัมมนา แนวทางการดูแลผู้ติดตามสุราในชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

การสัมมนา แนวทางการดูแลผู้ติดตามสุราในชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผ่านทาง Zoom Video Conference จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

เอกสารประกอบการสัมมนา

CM-presentation-to-CAS

PK_Alcohol-Intervention-in-community

Hunsa-การดูแลเชิงรุกในชุมชน

นำเสนอ-อ.สาวิตตรี-คัดกรอง

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศวส. ใช้คุกกี้ของท่านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานบริการของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ท่านสามาถกีดกันหรือลบคุกกี้ดังกล่าวได้ผ่านการตั้งค่าและการลบประวัติการเข้าชมที่เบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ บางบริการบนเว็บไซต์ ได้ใช้สคริปต์จากแหล่งอื่น (บริการจากเว็บไซต์ Youtube, Vimeo, Google Maps, Spotify, และ Sound Cloud) ซึ่งจะติดตามการใช้งานของท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้จากการเลือกบริการดังกล่าวข้างล่าง ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใ้ช้ข้อมูลของท่านได้ที่ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
Youtube
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Youtube
Vimeo
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Vimeo
Google Maps
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Google
Spotify
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Spotify
Sound Cloud
ยอมรับนโยบายเว็บไซต์ของ ศวส. เพื่อใช้บริการ Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors