แบบฟอร์มด้านการเงิน การบัญชี

 1. คู่มือการบริหารจัดการโครงการของผู้รับทุน
 2. ใบสำคัญรับเงิน
 3. ใบยืมเงินทดรองจ่าย
 4. ใบคืนเงินทดรองจ่าย
 5. ทะเบียนคุมเงินสดย่อย
 6. ใบอนุมัติเบิกจ่าย
 7. ทะเบียนลูกหนี้
 8. ทะเบียนครุภัณฑ์
 9. แบบฟอร์มบัญชีโครงการ
 10. ใบขอซื้อขอจ้าง
 11. ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
 12. ทะเบียนวัสดุ
 13. แบบฟอร์มสมุดบัญชี

แบบฟอร์มด้านภาษีอากร

 1. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 2. แบบฟอร์มยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
 3. แบบฟอร์มใบแนบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
 4. แบบฟอร์มยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
 5. แบบฟอร์มใบแนบยื่นรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors