รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ผลกระทบจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อเยาวชน : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดใหญ่(ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา)

55-006-ผลกระทบจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ-1-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลภาวะเศรษฐกิจและสังคมความเครียดต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในชุมชนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร

55-003-ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล-ภาวะเศรษฐกิจและสังคมความเครียด-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลภาวะเศรษฐกิจและสังคมความเครียดต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในชุมชนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร

55-003-ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล-ภาวะเศรษฐกิจและสังคมความเครียด-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลภาวะเศรษฐกิจและสังคมความเครียดต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในชุมชนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร

55-003-ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล-ภาวะเศรษฐกิจและสังคมความเครียด-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร

55-001-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

52-014-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

52-014-ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

51-039-การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การศึกษาผลกระทบของงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีต่อเยาวชนในกรุงเทพมหานคร

51-001-การศึกษาผลกระทบของงานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณาส่งเสริมสังคม

1 2
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors