รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

52-007-การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร

52-007-การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

โครงการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น)

52-005-การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การวิจัยและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

51-025-การวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

รายงานโครงการการศึกษาแนวทางการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน

51-015-การศึกษาแนวทางการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน-1-1


รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การศึกษาและพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนของจังหวัดขอนแก่น

50-092-การศึกษาและพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การประมวลองค์ความรู้และกรณีศึกษาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการขัดขวางการกําหนดนโยบายการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการดําเนินการในลักษณะองค์กรด้านสังคมโดยอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

50-067-การประมวลองค์ความรู้และกรณีศึกษาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ-1

บทความ, สาระน่ารู้, เลือกโดยบรรณาธิการ

สรุปองค์ความรู้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

กลุ่มนโยบายที่ 1 ความเป็นผู้นำ ความตื่นตัว และเจตจำนงทางการเมือง

G1-Leadership-20-12-25

1 2 3 4
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors