รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ประเพณีและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนชาวชนกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ 2550

50-081-ประเพณีและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การศึกษาความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะด้านการแก้ไขปัญหา การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม

17.-59-A1-0013-อ.ดร.ตะวัน-วาทกิจ-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การพัฒนาเครื่องมือสำรวจการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรไทย: การวิจัยแบบผสมผสานวิธี

29.-59-A1-0024-รายงานฉบับสมบูรณ์_2019-01-07-1-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรณีศึกษา ตลาดสดและตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานคร

73.-61-A1-0011-รายงานฉบับสมบูรณ์-อ.นวลตา-1

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors