รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ผลกระทบจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อเยาวชน : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดใหญ่(ชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา)

55-006-ผลกระทบจากการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ-1-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ผลกระทบของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณาส่งเสริมสังคมที่มีต่อเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น

51-004-ผลกระทบของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทโฆษณาส่งเสริมสังคม


รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การศึกษาและพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนของจังหวัดขอนแก่น

50-092-การศึกษาและพัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทําความรุนแรงต่อสตรีในจังหวัดขอนแก่น

50-062-พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทำความรุนแรงต่อสตรีในจังหวัดขอนแก่น

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors