รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การรับรู้ ความเข้าใจต่อมาตรการจัดเขตโซนนิ่ง จุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

Full_Netpollโซนนิ่งรอบสถานศึกษา_2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.-59-A1-0006-อ.พวงรัตน์-รายงานฉบับสมบูรณ์-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง กรณีศึกษาเปรียบเทียบการกระจายตัวจุดจำหน่ายฯ ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2559

26.-59-A1-0023-รายงานฉบับสมบูรณ์-ดร.นพดล-กรรณิกา-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

โครงการวิจัยเรื่อง สถานการณ์การจำหน่ายและการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตโซนนิ่งรอบสถานศึกษา

60.60-A1-022-สถานการณ์การจำหน่ายและการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตโซนนิ่งรอบสถานศึกษา

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การเข้าถึงจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

86.61-AC-0025-การเข้าถึงจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors