รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

รายงานวิจัย บทบาทและความสัมพันธ์ของพลวัตระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้วาทกรรมนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ฉบับสมบูรณ์ส่ง

บทความ, สาระน่ารู้

กฎหมายและนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างประเทศและข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

บทความ-กฎหมายแอลตปท.-กันยา-2564ไพศาล-จุมพล

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

รายงานวิจัย โครงการศึกษากฎหมายและนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างประเทศเพื่อเสนอแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551”

รายงาน-final-สั่งพิมพ์

News, รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐกับการสร้างความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

News, ข่าวเด่น, จดหมายข่าว, สื่อเผยแพร่

จดหมายข่าวฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ฉบับที่ 1

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ-ครั้งที่-11-ฉบับที่-1

บทความ, สาระน่ารู้

มติการตัดสินใจของการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 146 “การเร่งรัดการดำเนินการเพื่อลดปัญหาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (Accelerating action to reduce the harmful use of alcohol) : ความเคลื่อนไหวทางนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลกปี 2020

article-10

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors