รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการแสดงความหนาแน่นของจุดจำหน่ายสุราใกล้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.-59-A1-0006-อ.พวงรัตน์-รายงานฉบับสมบูรณ์-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การศึกษาการกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ สถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

21.-59-A1-0017-ผศ.ดร.ณรงค์-พลีรักษ์-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การศึกษาสถานการณ์การติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังการบังคับใช้กฎหมาย และผลกระทบของร้าน เหล้ารอบสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การพัฒนามาตรการการจำกัดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์

38.-60-A1-0001-อ.พงษ์ศักดิ์-การพัฒนามาตรการจำกัดการจำหน่าย

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors