รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร

55-001-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

“เครือข่ายสังคมออนไลน์ : ผลกระทบของการสร้างแบรนด์ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อการอยากลองดื่มของวัยรุ่น ”

54-007-เครือข่ายสังคมออนไลน์-ผลกระทบของการสร้างแบรนด์ของอุตสาหกรรม-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของวัยรุ่น กรณีศึกษาชุมชนส่วย ลาว เขมร อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

50-077-ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของวัยรุ่นกรณีศึกษาชุมชนส่วย-ลาว-เขมร-1-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การศึกษางานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อความรู้สึกอยากทดลองดื่มและการจดจําตราสินค้าในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น

50-059-การศึกษางานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อความรู้สึกอยากทดลองดื่ม-1

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors