รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

โครงการวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นของสาธารณชนต่อประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแบบแผนการดื่มของประชาชน (กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปใน ๑๕ จังหวัดของประเทศ)

24.-59-A1-0020-Super-Poll__รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ-แบบแผนการดื่ม-2

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การสังเคราะห์มาตรการการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

32.-59-AC-0004-การสังเคราะห์มาตรการการจัดการเข้าถึงแอลกอฮอล์-อ.อัศวินทร์-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การศึกษามาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจําหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเข้าถึงทั้งในระบบตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย

34.-59-A1-0026-สิริกร-นามลาบุตร-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และชุมชน และทัศนคติที่มีต่อวัฒนธรรมการดื่มของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว กูย และเขมร: กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

40.60-A1-0003-อ.ธัญญวรัตน์-การศึกษาพฤติกรรมการดื่มฯ-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การสำรวจการรับรู้ ความคิดเห็นต่อฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 16 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

42.-60-AC-0004-ความคิดเห็นฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอลื-SAB-1

รายงานวิจัย, สื่อเผยแพร่

การประมาณอุบัติการณ์โรคมะเร็งที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยใน พ.ศ.2564

52.60-A1-0014-รายงานมะเร็ง-ฉบับเต็ม_2019-03-13

1 2 9 10 11 12
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors